Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO

04/06/2019

Monitoring, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Obowiązek Informacyjny, Obowiązek Administratora,

Przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego, w tym poczty elektronicznej pracowników obowiązują już od blisko roku. W związku z dużą ilością pytań na ten temat Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2018 r. przedstawił swoje wskazówki dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.


Wskazówki Prezesa UODO dotyczą odstaw i zasad stosowania monitoringu wizyjnego  oraz obejmują wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych.

Ponadto poradnik zawiera opinie organów ochrony danych i dokumenty organów kontroli państwowej dot. monitoringu wizyjnego oraz daje  odpowiedzi na pytania  dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Opublikowane wskazówki zawierają także przypomnienia m.in.  o konieczności  realizacji przez administratora danych obowiązku informacyjnego wobec osoby obserwowanej.

Mimo to,  że 04 maja bieżącego roku weszły w życie zmiany w zakresie przepisów, dotyczących monitoringu (głownie dotyczące wyjątków, w których nie można stosować monitoringu lub konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków na jego zastosowanie), wskazówki PUODO nadal są  aktualne i przydatne.

 

 

Wskazówki  PUODO w sprawie monitoringu wizyjnego

 

Monitoring, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Obowiązek Informacyjny, Obowiązek Administratora,
Przedstawiciel podmiotu zagranicznego w UE
Przedstawiciel podmiotu zagranicznego w UE
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Komunikat PUODO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
Komunikat PUODO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony