Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyznaczenie inspektora ochrony danych przez podmiot spoza Unii Europejskiej

17/07/2019

Inspektor Ochrony Danych, Iod, Dpo, Obowiązek Administratora, Obowiązek Podmiotu Przetwarzającego, Przetwarzanie Danych Przez Podmioty Spoza Ue,

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w określonych w ust. 1 art. 37 RODO przypadkach przewiduje obowiązek wyznaczenia przez administratorów i podmiotów przetwarzających inspektora ochrony danych. Dotyczy to głównie podmiotów, które przetwarzaj dane w związku z działalnością prowadzona przez swoje jednostki organizacyjne w Unii. Powstaje pytanie, czy podmiot zagraniczny nieposiadający jednostki organizacyjnej w UE powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych?


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Inspektor Ochrony Danych, Iod, Dpo, Obowiązek Administratora, Obowiązek Podmiotu Przetwarzającego, Przetwarzanie Danych Przez Podmioty Spoza Ue,
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Kolejne przepisy dotyczące realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
Kolejne przepisy dotyczące realizacji zadań przez inspektora ochrony danych