Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Jak samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności z RODO (GDPR) oraz przygotować plan wdrożenia RODO?

2018-02-19


Golden Floor Plaza – Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Organizator: JDS Consulting

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

 

Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, GDPR) wymaga zinwentaryzowania procesów przetwarzania, sprawdzenia zgodności działania z postanowieniami RODO oraz opracowania planu działania dotyczącego potrzeb i rozwiązań, które należy wprowadzić w życie.

Zakres i formuła samodzielnego audytu mogą być również wykorzystywane po 25 maja 2018 r., kiedy obowiązywać będzie RODO, aby ocenić bieżącą zgodność i wykazać, że prowadzona jest regularna ocena w odniesieniu do aktualnych wymogów i wytycznych dotyczących RODO.

 

Niezależnie od tego, czy masz wdrożone środki ochrony danych osobowych i chcesz poddać je weryfikacji, czy po raz pierwszy chcesz zbudować system ochrony danych i zamierzasz wdrożyć cały proces ochrony danych  zgodnie z RODO - to szkolenie będzie niezwykle przydatne.

 

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi wykazać swoją zgodność z przepisami RODO. Poza dotychczasowymi obowiązkami RODO wprowadza wiele nowych praw i wymogów, które trzeba zanalizować i przygotować do wdrożenia.

 

Wyniki ukończonych audytów i plany wdrożeń powinny być przechowywane i udostępniane organowi nadzoru na jego żądanie. Będą one służyły do wykazania stosowania zupełnie nowej zasady w systemie ochrony danych wprowadzonej przez rozporządzenie jaką jest zasada rozliczalności. Zgodnie z nią, na każdym administratorze danych spoczywa obowiązek wdrożenia i wykazania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z wymogami rozporządzenia.

 

Istotną pozycją naszego szkolenia jest przedstawienie przykładowej check-listy wdrożeniowej, która ułatwi Państwu zaplanowanie i koordynację procesu wdrożenia zasad RODO w działalności firm i instytucji oraz możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z ekspertem.

 

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Kokora Menadżer Projektu