Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

SEMINARIUM Analiza ryzyka zgodnie z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych

2018-02-20


Golden Floor Plaza – Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Organizator: JDS Consulting

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 24, 25 i 32 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ocena ryzyka stanowi podstawę do określenia wymaganych środków zabezpieczających. Jej właściwe przeprowadzenie, zgodne z uznanymi standardami branżowymi i dobrymi praktykami jest niezbędne do wykazania należytej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) jest z kolei wymagane, zgodnie z RODO, art. 35, przy planowaniu przetwarzania danych związanego z wysokim ryzykiem.

 

Niniejsze szkolenie ma na celu przedstawienie metod szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, a także omówienie środków zabezpieczających, które powinny być stosowane w związku z eksploatacją systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Zakres szkolenia obejmować będzie również problematykę technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione:

 

- zalecenia dotyczące przeprowadzania analizy DPIA, w tym w oparciu o metodykę SDM stosowaną w Niemczech oraz metodykę PIA wykorzystywaną w Wielkiej Brytanii

- praktyczna implementacja środków zabezpieczających wymienionych w art. 32 RODO, w szczególności w świetle standardów branżowych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego.

- wskazane zostaną środki zapewniające należytą ochronę danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa

- przedstawione zostaną propozycje uwzględnienia kwestii ochrony danych osobowych w ramach realizacji procesów zarządzania infrastrukturą informatyczną, a także ich udokumentowanie zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO.

 

Gwarantujemy profesjonalny poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi informacjami.

 

Sylwetka wykładowcy - Adam Gałach od ponad dwudziestu lat zajmuje się problematyką zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych. Brał udział w realizacji lub kierował projektami realizowanymi dla instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym m.in. sektor finansowy, petrochemiczny, wydobywczy, telekomunikacyjny i motoryzacyjny, kierował również międzynarodowym programem budowy centrum kompetencyjnego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednym z globalnych koncernów. Adam Gałach posiada certyfikaty CISSP, CRISC, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO 22301 Lead Auditor. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochrony danych osobowych. Doradza w kwestii zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych z przepisami prawa.

 

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Kokora Menadżer Projektu