Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

FORUM PRAKTYKÓW RODO - 4 szkolenia + pakiet doradczy

2019-02-05


Park Inn by Radisson, ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice

Organizator: JDS Consulting

 

Szczegółowe informacje

 

FORUM PRAKTYKÓW RODO

1.„Przygotowanie do wdrożenia RODO. Jak przeprowadzić samodzielny audyt wymagań?” - 05.02.2019 r.

2.„Analiza ryzyka zgodna z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych” - 26.02.2019 r.

3.„Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych w świetle wymagań RODO” - 19.03.2019 r.

4.„Zgodność stosowanych praktyk z zasadami ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym” - 09.04.2019 r.

Park Inn by Radisson, ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice

 

Forum Praktyków RODO jest programem szkoleniowo-doradczym skierowanym do firm i instytucji stających przed wyzwaniem dostosowania się do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.  Zawiera on pakiet czterech szkoleń obejmujących całość problematyki RODO, ujętej z punktu widzenia jej praktycznego wdrożenia we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Celem Forum jest ukazanie całości obszaru wymogów przepisów jak i sposobów dostosowywania do RODO oraz przygotowanie uczestniczących osób do prowadzenia projektów z zakresu dostosowania i utrzymania zgodności ze skomplikowanymi przepisami w tym obszarze. Dodatkowo w ramach Forum oferujemy 10 godzin indywidualnego doradztwa dla każdego podmiotu zgłaszającego uczestników do udziału w Forum. Doradztwo będzie realizowane przez ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych mających doświadczenie we wdrażaniu RODO z możliwością wykorzystania już od momentu zakupu udziału.

Forum Praktyków RODO to:

- cztery szkolenia specjalistyczne:

„Przygotowanie do wdrożenia RODO. Jak przeprowadzić samodzielny audyt wymagań?”

Analiza ryzyka zgodna z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych”

Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych w świetle wymagań RODO”

„Zgodność stosowanych praktyk z zasadami ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym

- 10 godzin doradztwa w zakresie dostosowywania działalności podmiotu do RODO (od dnia dokonania zakupu)

 

Po dokonaniu zakupu udziału we wszystkich szkoleniach każdy uczestnik otrzymuje:

- imienne Zaświadczenie o ukończeniu Forum Praktyków RODO (po wzięciu udziału danej osoby we wszystkich szkoleniach w ramach Forum)

- 15% rabat na 4-dniowy Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dla uczestnika Forum lub innej osoby z tego samego podmiotu) – ważny przez 1 rok

- 10% rabat na kolejne szkolenia organizowane przez JDS Consulting (dla uczestnika Forum lub innej osoby z tego samego podmiotu) – ważny przez 1 rok

- 1 roczny abonament dostępowy do wszystkich treści profesjonalnego serwisu o ochronie danych osobowych ODOSERWIS.PL (dla uczestnika Forum lub innej osoby z tego samego podmiotu) - od dnia dokonania zakupu

- zestaw kilkudziesięciu wzorów dokumentów i procedur wymaganych przez RODO

 

W poszczególnych szkoleniach mogą wziąć udział dowolni przedstawiciele firm i instytucji. Istnieje również możliwość skorzystania z pojedynczych szkoleń. Szczegóły: tel. 22 651 60 31, office@jds.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Kokora Menadżer Projektu