Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Jak samodzielnie przeprowadzić audyt powdrożeniowy RODO?

2019-03-18


Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa

Organizator: JDS Consulting

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 25 maja 2018 r. RODO stało się elementem rzeczywistości prawnej wszystkich przedsiębiorców w Polsce, a także w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wiele spośród podmiotów zobowiązanych do wdrożenia nowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych postanowiło skorzystać z pomocy kancelarii prawnych lub firm konsultingowych. Jednak większość przedsiębiorców postanowiło we własnym zakresie stosownie zmienić istniejącą dokumentację i wprowadzić zmiany dostosowujące do RODO. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku zmiany najczęściej ograniczały się do modyfikacji istniejących klauzul informacyjnych, klauzul zgód, a także przeredagowaniu dokumentów takich jak polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi czy polityka prywatności.

 

Doświadczenie audytorów JDS Consulting wskazuje, że częstą przeszkodą do prawidłowego wdrożenia jest zaniedbanie wykonania inwentaryzacji. Dotychczas nie posługiwano się pojęciem procesu lecz zbioru danych. Wszelkie zabezpieczenia obrotu danymi wprowadzano dla organizacji jako całości. Tymczasem podstawowym założeniem RODO jest wyodrębnienie poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych. Bez prawidłowego wyodrębnienia nie jest możliwe przeprowadzenie obowiązkowej oceny ryzyka i adekwatności zabezpieczeń oraz opracowania szeregu dokumentów dla potrzeb wykazania zgodności z RODO. Prawidłowe wyodrębnienie procesów jest niezbędne również dla konieczności wykonania skutków dla ochrony danych (DPIA). Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych taki obowiązek dotyczy ogromnej części przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Wykonanie DPIA nie jest możliwe bez przeprowadzonej prawidłowo inwentaryzacji procesów i zebraniu koniecznych danych.

 

Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzenia samodzielnego audytu powdrożeniowego. Audyt ten ma zapewnić, że zidentyfikowane zostaną potrzeby dokonania niezbędnych zmian i ulepszeń w istniejącym systemie ochrony danych osobowych, że klauzule informacyjne uwzględniają realia funkcjonowania rozwiązań informatycznych, a słabe punkty pierwotnie zaplanowanych procedur i posiadana dokumentacja zostaną dostosowane i uzupełnione do doświadczeń pierwszych miesięcy funkcjonowania RODO.

 

Niniejsze szkolenie będzie również platformą do wymiany doświadczeń w wykładowcami oraz pomiędzy uczestnikami

 

W ramach szkolenia będą zaprezentowane wzory raportu powdrożeniowego i check-listy poaudytowej, które znajdziecie Państwo również na łamach portalu odoserwis.pl. Dla każdego uczestnika oferujemy półroczny abonament dostępowy w cenie szkolenia.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Kokora Menadżer Projektu