Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

WARSZTATY Praktyka pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych

2019-03-19


Golden Floor Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa

Organizator: JDS Consulting

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

 

W 2018 roku weszły w życie istotne zmiany w obszarze ochrony danych osobowych. Wymagają one od firm i instytucji wcześniejszego dostosowania praktyki przetwarzania danych do nowych zasad. Wśród wymogów stawianych przez Rozporządzenie dla wszystkich podmiotów publicznych oraz wielu firm i instytucji znajduje się obowiązek powołania doświadczonego Inspektora Ochrony Danych. Jednym z podstawowych wymogów do zajmowania stanowiska Inspektora Ochrony Danych jest wykazanie wiedzy na temat prawa i praktyk w ochronie danych osobowych oraz umiejętności umożliwiających realizację swoich zadań. Niezbędne jest także właściwe przygotowanie stanowiska pracy. Niespełnienie tych warunków naraża bowiem podmiot na dotkliwą odpowiedzialność.

 

Niniejsze szkolenia mają na celu przygotowanie jego uczestników zarówno do właściwej organizacji stanowiska jak i pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Liczne CASE STUDIES pozwalają na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W szkoleniach uwzględniono aspekty funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych na gruncie wymogów RODO i w oparciu o najnowsze wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego czy podmioty administracji państwowej i samorządowej.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Kokora Menadżer Projektu