Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Szkolenia RODO

Począwszy od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej objęte są jednolitą regulacją dotyczącą ochrony danych osobowych. W rozporządzeniu zawarto szereg nowych wymagań, które w wielu obszarach diametralnie zmienią podejście do ochrony danych osobowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanymi z koniecznością szczegółowego poznania nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących wdrożenia procedur i rozwiązań w zakresie RODO.

Szkolenia RODO to warsztaty i seminaria dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla administratorów danych oraz dla personelu. Prowadzone przez prawników realizujących od wielu lat obsługę podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych wykłady pozwalają na zdobycie cennej wiedzy w tym zakresie.

 

Od marca 2020 r. również zapraszamy do udziału w naszych webinarach. Wśród nich są spotkania bezpłatne, omawiającą najbardziej aktualne aspekty związane z ochroną danych osobowych jak również płatne, zawierające m.n. pracę na dokumentach.

 

 

Prowadzone przez nas szkolenia RODO

 

 

RODO dla przedsiębiorców w Internecie.

 

Opis szkolenia: Przetwarzasz dane osobowe przez Internet? Rozszerzasz swoją działalność on-line? Nie zapominaj, że pozyskiwanie, przechowywanie lub przesyłanie informacji może stanowić przetwarzanie danych osobowych, zaś wówczas należy dostosować się do przepisów RODO. Zapraszamy na szkolenie, które w sposób zwięzły ukaże zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Internet oraz rodzajami dokumentów i informacji, które powinien na swojej stronie internetowej zamieścić przedsiębiorca.

 

 

Jak samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności z RODO?

 

W ramach szkolenia będą omawiane:

  • elementy przygotowania konieczne do przeprowadzenia audytu,
  • mapa procesów i ewidencja danych potrzebna do inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych dla potrzeb wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych,
  • działania audytowe w zakresie realizacji: kluczowych obowiązków, zabezpieczenia danych, praw podmiotów danych oraz dokumentacji przetwarzania danych na gruncie RODO,
  • sposoby przedstawienia i wykorzystania wyników audytu w procesie dalszego wdrażania RODO.

 

 

Rejestry przetwarzania danych osobowych.

 

Opis szkolenia: RODO stanowi, iż administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Brakuje zaś ścisłych i precyzyjnych wytycznych w jaki sposób zinwentaryzować wszelkie procesy zachodzące w naszej organizacji, aby ostatecznie trafiły one prawidłowo opisane do właściwych rejestrów. Krok po kroku opiszemy rodzaje poszczególnych dokumentów, charakterystykę ich budowy oraz szczegółowość danych, które powinny zostać w nich umieszczone. Zaproponujemy również pewne nieobowiązkowe elementy do wprowadzania w Państwa dokumentacji, dlatego też szkolenie dedykowane jest także dla tych osób, które przyjęły już rejestry w swoich organizacjach.

 

 

Retencja danych osobowych w firmie i instytucji.

 

Opis szkolenia: Trwałe usuwanie danych osobowych po upływie okresu ich przetwarzania to zadanie niezwykle trudne dla każdej organizacji. Z jednej strony dominuje przekonanie, iż nie należy niczego usuwać, gdyż „może się przydać w przyszłości”, z drugiej zaś strony zasada retencji jest jedną z kluczowych zasad przyświecających reformie RODO. W ramach szkolenia wprowadzimy Państwa w tę istotnie skomplikowaną dziedzinę.

 

 

Analiza ryzyka zgodnie z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione:

  • zalecenia dotyczące przeprowadzania analizy DPIA, w tym w oparciu o metodykę SDM stosowaną w Niemczech oraz metodykę PIA wykorzystywaną w Wielkiej Brytanii,
  • praktyczna implementacja środków zabezpieczających wymienionych w art. 32 RODO, w szczególności w świetle standardów branżowych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego,
  • wskazane zostaną środki zapewniające należytą ochronę danych osobowych zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • przedstawione zostaną propozycje uwzględnienia kwestii ochrony danych osobowych w ramach realizacji procesów zarządzania infrastrukturą informatyczną, a także ich udokumentowanie zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych.

 

Opis szkolenia: Błyskawiczna reakcja na naruszenie ochrony danych osobowych to klucz do uniknięcia lub co najmniej obniżenia wysokości kary, niezależnie od jej rodzaju. Droga od notyfikacji naruszenia poprzez podjęcie decyzji o jego dalszych losach przez osoby uprawnione powinna być szybka, zaś wdrożone rozwiązania precyzyjne. Należy stale pogłębiać wiedzę o naruszeniach, zwłaszcza że ich klasyfikacja nie jest precyzyjnie opisana w ustawodawstwie, zaś przewidziane kary są rażąco wysokie. Pod czas szkolenia dotyczącego naruszeń ochrony danych odpowiemy na ogólne zagadnienia związane z powyższą tematyką oraz omówimy praktyczne przykłady oraz  wzorce dokumentów.

 

 

Zasady komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

 

Opis szkolenia: Zmiany nawyków konsumentów w wyniku epidemii spowodowały, iż coraz częściej preferują kontakt zdalny w celu uzyskania informacji na dany temat. Powyższe powoduje masowe posługiwanie się środkami komunikacji na odległość. Nietrudno wówczas o naruszenie ochrony danych osobowych. Z drugiej zaś strony RODO nie zawiera zakazu przekazywania danych osobowych takimi środkami. Ponadto, komunikacja na odległość to czasem jedyna forma kontaktu z osobami, których dane dotyczą. Podczas szkolenia przekażemy Państwu najważniejsze informacje o tym, w jaki sposób zorganizować zasady komunikacji z osobami, których dane dotyczą oraz przedstawimy wzory, procedury oraz ważne przykłady związane z codziennym kontaktem z podmiotami danych.

 

 

 

Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych.

 

Państwa szczególnej uwadze polecamy pierwszy w Polsce kurs, będący akredytowaną formą kształcenia ustawicznego. Zgodnie z założeniami RODO, każdy Inspektor Ochrony Danych winien posiąść fachową wiedzę i umiejętności w zakresie prawa i praktyk dotyczących ochrony danych osobowych. Kurs Inspektora Ochrony Danych nie tylko umożliwia zdobycie tych umiejętności, ale również daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Po pomyślnym zakończeniu kursu będziecie Państwo postrzegani jako wysokiej klasy specjaliści, potrafiący sprostać trudnym i skomplikowanym wyzwaniom stawianym podmiotom przez nadchodzące nowe przepisy.

 

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.jds.com.pl