Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Transfer danych do Wielkiej Brytanii
Wiążące reguły korporacyjne, a polityki ochrony danych w korporacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Uznanie państwa trzeciego za spełniające wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące w Unii Europejskiej
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 września 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 października 2014 r.