Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Transfer danych do Wielkiej Brytanii
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem oraz materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak zadbać o zgodność z RODO? - WEBINAR - 14 maja 2021 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Uznanie państwa trzeciego za spełniające wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące w Unii Europejskiej
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 września 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 października 2014 r.