Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

EROD informuje o skutkach ram ochrony danych UE-USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych osobowych UE-USA
Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjmują rezolucję sprzeciwiającą się projektowi decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla Stanów Zjednoczonych
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Uznanie państwa trzeciego za spełniające wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące w Unii Europejskiej
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 września 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 października 2014 r.