Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Wykorzystywanie wizerunku pracownika w celu umieszczenia go na przepustce
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób zatrudnianych w oparciu o przepisy prawa pracy
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 17 czerwca 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 listopada 2004 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - I Wydział Cywilny z dnia 18 czerwca 2010 r.