Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych (Joint Supervisory Authority of Customs)

 

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych jest organem nadzoru ustanowionym na podstawie Konwencji o zastosowaniu technologii informatycznych dla celów celnych jako organ właściwy w sprawach nadzoru nad działaniem Systemu Informacji Celnej (CIS)

 

W skład Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych wchodzi po dwóch przedstawicieli organu bądź organów ochrony danych każdego z Państw Członkowskich będących stronami Konwencji.

 

Do podstawowych zadań organu należy przede wszystkim prowadzenie nadzoru i dbanie o to, by podczas przetwarzania danych osobowych za pomocą Systemu Informacji Celnej stosowano odpowiednie przepisy prawa.

 

Wśród innych zadań znajduje się badanie problemów, które mogą wyniknąć w związku z działaniem CIS, badanie problemów mogących wyniknąć w zakresie wykonywania niezależnego nadzoru przez krajowe organy nadzoru Państw Członkowskich a także sporządzanie propozycji zmierzających do ustalenia wspólnych propozycji tych problemów.