Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Jakie informacje powinny być podane w zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osoby, której dane dotyczą (zgodnie z decyzją Prezesa UODO).
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2015 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2014 r.