Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kara administracyjna za utratę świadectwa pracy przez pracodawcę i niezgłoszenie tego zdarzenia do UODO
Kara administracyjna za niepotrzebne żądanie kopii dokumentu tożsamości
Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Doszło do naruszenia ochrony danych. Co zrobić?
Jakie informacje powinny być podane w zawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osoby, której dane dotyczą (zgodnie z decyzją Prezesa UODO).
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 października 2019 r. (ClickQuickNow Sp. z o.o.)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.