Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Możliwość korzystania z usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w świetle dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Operatorzy wyszukiwarek internetowych jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.