Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Globalna Platforma Prywatności - IAB Tech Lab sfinalizowana
TikTok może zostać ukarany grzywną w wysokości 27 milionów funtów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – informuje w swoim obwieszczeniu ICO
Duński organ ochrony danych Datatilsynet uznaje korzystanie z Google Analytics za sprzeczne z RODO
Niemiecki rząd przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie usług zarządzania zgodami na pliki cookie
INFOGREFFE ukarana karą w wysokości 250 000 euro
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Opinia Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés dotycząca plików cookies stron trzecich i alternatyw
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 października 2019 r.