Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Możliwość korzystania z usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w świetle dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Operatorzy wyszukiwarek internetowych jako administratorzy danych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 października 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r.