Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okiem Sądu Najwyższego
Analiza ryzyka w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
Opinia GIODO w sprawie bezpieczeństwa danych przekazywanych przy użyciu poczty e-mail
Czy dane osobowe przesyłane w sieciach informatycznych powinny być szyfrowane? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2008 r.