Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Nie wystarczy samo przygotowanie dokumentacji, konieczne jest jej wdrożenie
Niemcy: Heski organ ochrony danych (HBDI) ostrzega przed ustawieniami przeglądarki, które pozwalają na niezgodne z prawem przesyłanie danych
Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji Niemiec (BSI) publikuje roczny raport o IT i cyberbezpieczeństwie
Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) ukarało firmę budowlaną za naruszenie prywatności swoich pracowników grzywną w wysokości 4,4 mln funtów
Francuski Urząd Ochrony Danych (CNIL) wydaje zaktualizowane zalecenia dotyczące haseł
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)