Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych
AEPD publikuje wpis na blogu dotyczący anonimizacji i ryzyka ponownej identyfikacji
UODO nałożył karę w wysokości 30 tys. zł na Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Portugalski organ ochrony danych (CNPD) publikuje wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych
Następca prawny Virgin Mobile Polska sp. z o.o., P4 sp.z o.o. ma zapłacić 1,6 mln zł tytułem kary nałożonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)