Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – okiem Sądu Najwyższego
Analiza ryzyka w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych
Opinia GIODO w sprawie bezpieczeństwa danych przekazywanych przy użyciu poczty e-mail
Czy dane osobowe przesyłane w sieciach informatycznych powinny być szyfrowane? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2008 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2014 r.