Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rekordowa kara nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!
Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi to sfera obowiązków pracowników czy administratora na podstawie decyzji UODO
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Jak prawidłowo doręczać korespondencje we wspólnocie mieszkaniowej
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)
Decyzja Prezesa UODO z dnia 25.04.2019 r. stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę (Dolnośląski Związek Piłki Nożnej)