Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Dania: Nowa usługa ostrzegania dla MŚP w celu zwalczania luk w zabezpieczeniach
ICO wydaje Wytyczne dotyczące bezpiecznego wysyłania emaili
Krajowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Informacji Czech przygotowała materiały pomocnicze do ochrony przed zagrożeniem ze strony komputerów kwantowych
BSI publikuje zaktualizowany standard dotyczący zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa
Niemcy: BSI publikuje stanowisko dotyczące zabezpieczonych aplikacji mobilnych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 listopada 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)