Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
SKLEP - Listy kontrolne i audytowe, wzory dokumentów, klauzule. Zakup gotowe rozwiązania!
SKLEP - Listy kontrolne i audytowe, wzory dokumentów, klauzule. Zakup gotowe rozwiązania!
WEBINARY-  Bezpłatne, tematyczne spotkania online z ekspertami. Zobacz nadchodzące wydarzenia
WEBINARY- Bezpłatne, tematyczne spotkania online z ekspertami. Zobacz nadchodzące wydarzenia
JDS Consulting - audyty RODO, pełnienie funkcji IOD, doradztwo
JDS Consulting - audyty RODO, pełnienie funkcji IOD, doradztwo
ZESTAW BIURKOWY dla Inspektora Ochrony Danych
ZESTAW BIURKOWY dla Inspektora Ochrony Danych
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (63)
Przegląd ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Bezpłatna Konferencja ON-LINE - IT Security Trends – wyzwania cyberbezpieczeństwa - 7 października 2021 r.
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (62)
Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi to sfera obowiązków pracowników czy administratora na podstawie decyzji UODO
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Czy jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych od osób będących na kwarantannie?
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Decyzja PUODO z dnia 1 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)

Profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych

Z myślą o wszystkich osobach zawodowo zajmujących się tematyką związaną z ochroną danych osobowych - stworzyliśmy profesjonalny portal Odoserwis.pl. Jego celem jest przekazywanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także dostarczanie informacji o wszelkich zmianach i nowościach pojawiających się w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych. Nasi eksperci specjalnie dla Państwa na bieżąco śledzą wszystkie regulacje, szczegółowo analizując nowe przepisy. Z serwisu mogą korzystać m.in. administratorzy bezpieczeństwa informacji, inspektorzy ochrony danych, specjaliści działów kadr oraz pracownicy, którym powierzono zadania w obszarze ochrony danych osobowych.

Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Z wielu źródeł wynika, że rok 2017 i 2018 będą przełomowe dla tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Wszystko to za sprawą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy we wszystkich krajach członkowskich zajmą miejsce obowiązujących do tej pory 28 odpowiedników polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Na ich mocy zmieni się podejście do całej dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Dotychczasowe obowiązki jak np. zgłoszenia zbiorów do rejestracji, prowadzenie rejestru zbiorów, wykonywanie sprawdzeń przestaną być wymagane, a pojawi się szereg nowych obowiązków takich jak ochrona danych w fazie projektowania, ocena skutków dla ochrony danych, ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania czy zgłaszanie naruszeń. Nowe przepisy nałożą zatem nowe obowiązki w sektorze ochrony danych osobowych, a za ich naruszenia będą grozić wysokie kary finansowe.