Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Oferta specjalna rocznego abonamentu!
Oferta specjalna rocznego abonamentu!
SKLEP - Listy kontrolne i audytowe, wzory dokumentów, klauzule. Zakup gotowe rozwiązania!
SKLEP - Listy kontrolne i audytowe, wzory dokumentów, klauzule. Zakup gotowe rozwiązania!
WEBINARY-  Bezpłatne dla ABONANTÓW ODOSERWIS.pl, tematyczne spotkania online z ekspertami. Zobacz nadchodzące wydarzenia
WEBINARY- Bezpłatne dla ABONANTÓW ODOSERWIS.pl, tematyczne spotkania online z ekspertami. Zobacz nadchodzące wydarzenia
JDS Consulting - audyty RODO, pełnienie funkcji IOD, doradztwo
JDS Consulting - audyty RODO, pełnienie funkcji IOD, doradztwo
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
Procedura zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów oraz aktualizacja systemu ochrony danych osobowych - WEBINAR - 17 GRUDNIA 2021 r.
Dyrektywa o ochronie sygnalistów a RODO
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (66)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (65)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (64)
Zlecenie zdalanego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Czy jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych od osób będących na kwarantannie?
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Processor czy podmiot przetwarzający
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 1 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.

Profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych

Z myślą o wszystkich osobach zawodowo zajmujących się tematyką związaną z ochroną danych osobowych - stworzyliśmy profesjonalny portal Odoserwis.pl. Jego celem jest przekazywanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także dostarczanie informacji o wszelkich zmianach i nowościach pojawiających się w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych. Nasi eksperci specjalnie dla Państwa na bieżąco śledzą wszystkie regulacje, szczegółowo analizując nowe przepisy. Z serwisu mogą korzystać m.in. administratorzy bezpieczeństwa informacji, inspektorzy ochrony danych, specjaliści działów kadr oraz pracownicy, którym powierzono zadania w obszarze ochrony danych osobowych.

Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Z wielu źródeł wynika, że rok 2017 i 2018 będą przełomowe dla tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Wszystko to za sprawą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy we wszystkich krajach członkowskich zajmą miejsce obowiązujących do tej pory 28 odpowiedników polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Na ich mocy zmieni się podejście do całej dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Dotychczasowe obowiązki jak np. zgłoszenia zbiorów do rejestracji, prowadzenie rejestru zbiorów, wykonywanie sprawdzeń przestaną być wymagane, a pojawi się szereg nowych obowiązków takich jak ochrona danych w fazie projektowania, ocena skutków dla ochrony danych, ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania czy zgłaszanie naruszeń. Nowe przepisy nałożą zatem nowe obowiązki w sektorze ochrony danych osobowych, a za ich naruszenia będą grozić wysokie kary finansowe.