Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
odoserwis.pl profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych
Korzystaj z wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów
Korzystaj z wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów
Szkolenia z ochrony danych osobowych
Szkolenia z ochrony danych osobowych
12 kroków do wdrożenia RODO
12 kroków do wdrożenia RODO
Audyt wymagań RODO
Audyt wymagań RODO
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (41)
Retencja danych kadrowo-płacowych
Webinar Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla placówek oświatowych: naruszenia ochrony danych
Czy jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych od osób będących na kwarantannie?
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 09 marca 2020 r. (Vis Consulting)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18.02.2020 r. (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku)
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii

Profesjonalny serwis o ochronie danych osobowych

Z myślą o wszystkich osobach zawodowo zajmujących się tematyką związaną z ochroną danych osobowych - stworzyliśmy profesjonalny portal Odoserwis.pl. Jego celem jest przekazywanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także dostarczanie informacji o wszelkich zmianach i nowościach pojawiających się w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych. Nasi eksperci specjalnie dla Państwa na bieżąco śledzą wszystkie regulacje, szczegółowo analizując nowe przepisy. Z serwisu mogą korzystać m.in. administratorzy bezpieczeństwa informacji, inspektorzy ochrony danych, specjaliści działów kadr oraz pracownicy, którym powierzono zadania w obszarze ochrony danych osobowych.

Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Z wielu źródeł wynika, że rok 2017 i 2018 będą przełomowe dla tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Wszystko to za sprawą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy we wszystkich krajach członkowskich zajmą miejsce obowiązujących do tej pory 28 odpowiedników polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Na ich mocy zmieni się podejście do całej dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Dotychczasowe obowiązki jak np. zgłoszenia zbiorów do rejestracji, prowadzenie rejestru zbiorów, wykonywanie sprawdzeń przestaną być wymagane, a pojawi się szereg nowych obowiązków takich jak ochrona danych w fazie projektowania, ocena skutków dla ochrony danych, ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania czy zgłaszanie naruszeń. Nowe przepisy nałożą zatem nowe obowiązki w sektorze ochrony danych osobowych, a za ich naruszenia będą grozić wysokie kary finansowe.