Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Bezpieczeństwo podczas organizacji zdalnego nauczania
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Udostępnianie wyników rekrutacji na studia na podstawie dostępu do informacji publicznej
Udostępnienie dyplomów nauczycieli
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zatrzymanie dowodu tożsamości w bibliotece
Powierzenie prowadzenia e-dziennika zewnętrznemu podmiotowi informatycznemu na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Dziennik elektroniczny jako zbiór danych
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18.02.2020 r. (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku)
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2014 r.