Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

CNIL rozpoczyna publiczną dyskusję w sprawie zdalnego monitorowania egzaminów online
Inspektor ochrony danych w sektorze oświaty
Webinar Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla placówek oświatowych: naruszenia ochrony danych
Bezpieczeństwo podczas organizacji zdalnego nauczania
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Udostępnienie dyplomów nauczycieli
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zatrzymanie dowodu tożsamości w bibliotece
Powierzenie prowadzenia e-dziennika zewnętrznemu podmiotowi informatycznemu na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Dziennik elektroniczny jako zbiór danych
Decyzja PUODO z dnia 16 lipca 2020 r. (indywidualny przedsiębiorca)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18.02.2020 r. (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gdańsku)
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ujawnienia informacji o wynagrodzeniu nauczycieli
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.