Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia
Przewodnik po RODO w służbie zdrowia
Podmioty lecznicze i sklepy w planie kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2017 rok
Konsekwencje przyjęcia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dla podmiotów leczniczych
Zgoda na przetwarzanie wizerunku pacjenta przez lekarza do celów dydaktycznych
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Dane osobowe przetwarzane w zleceniu naprawy wyrobu medycznego
Podmiot odpowiedzialny za przechowywanie danych osobowych zawartych w liście uczestników badania klinicznego
Analiza przez inspektorów GIODO zapisów w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w umowie dotyczącej badania klinicznego
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 września 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r.