Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wzory dokumentów

Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób zatrudnianych w oparciu o przepisy prawa pracy
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy
Klauzula informacyjna w kwestionariuszach osobowych wypełnianych w trakcie rekrutacji
Klauzula informacyjna w związku z umowami zlecenia oraz rozliczeniami takich umów
Klauzula informacyjna w dokumentacji rocznej karty ewidencji czasu pracy i karty obliczeniowej stażu pracy
Klauzula informacyjna w umowie dotyczącej korzystania z samochodu służbowego
Klauzula informacyjna w oświadczeniu pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w związku z dojazdami do pracy
Klauzula informacyjna w oświadczeniu o dodatku kilometrowym
Klauzula informacyjna w oświadczeniu dla celów ulgowego obliczania podatku dochodowego
Klauzula informacyjna w oświadczeniu o przekroczeniu limitu składek
Klauzula informacyjna w związku ze zgłoszeniem pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę
Klauzula informacyjna w formularzach kontaktowych/ rejestrach/ ewidencjach z danymi „wizytówkowymi” (służbowymi)