Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rozporządzenie UE RODO - aktualności

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (15)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (14)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (13)
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (12)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (11)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (10)
Ustawa o ochronie danych osobowych - projekt z dnia 8 lutego 2018 roku
Planowane zmiany w prawie pracy wynikające z wdrożenia RODO i ich konsekwencje
Przegląd najważniejszych regulacji zawartych w projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 września 2017 r.
O rozporządzeniu ePrivacy
Rok do rozpoczęcia obowiązywania GDPR
Najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorców i regulatora w związku z implementacją RODO – spotkanie IAPP
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Konferencja naukowa Instytutu Nauk Prawnych PAN i GIODO „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” - podsumowanie i kilka nowinek
Komunikat Grupy Roboczej ds. art. 29 w sprawie przyjęcia planu wdrożenia GDPR na rok 2017
Nowa ustawa dotycząca ochrony danych osobowych nie będzie "ustawą o ochronie danych osobowych"
Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarejestrowani Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych
Są już pierwsze wytyczne Grupy 29 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – nowe unijne przepisy

Zastanawiasz się, co zmieni rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych? Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych regulacji prawnych już dzisiaj? Dzięki zamieszczonym w serwisie informacjom i artykułom specjalistów dowiesz się, jakie zmiany są planowane przez UE i jak się na nie należy przygotować. Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku i, co warto podkreślić, trzeba stosować się do niego tak, jakby była to polska ustawa regulacja prawna tj. bezpośrednio.

Informacje na temat nowego rozporządzenia o ochronie danych

Na chwilę obecną wciąż jeszcze obowiązuje Dyrektywa 95/46/WE. W maju 2018 roku zostanie ona zastąpiona rozporządzeniem UE, regulującym najważniejsze kwestie dotyczące dynamicznie zmieniającej się dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Nowe zmiany wprowadzono m.in. na skutek rozwoju technologii informatycznych. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ma ułatwić stosowanie prawa przez podmioty o międzynarodowym zasięgu. Wdrożone przepisy będą mieć zastosowanie do wszystkich biznesowych organizacji przetwarzających dane osobowe, w tym wpłyną na podmioty prowadzące analizę Big Data.