Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rozporządzenie UE RODO - aktualności

Plan kontroli UODO na 2024 rok
Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa: Wzajemne oddziaływanie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa wg. Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
Komisja Europejska proponuje nowe rozporządzenie proceduralne w celu skuteczniejszego egzekwowania RODO w sprawach transgranicznych
HDPA wdraża projekt byDesign, aby ułatwić zgodność z RODO małym i średnim przedsiębiorstwom
Komisja Europejska złożyła wniosek dotyczący nowej ustawy o odporności cybernetycznej (Cyber Resilience Act)
Ważne orzeczenie TSUE dotyczące interpretacji zakresu danych objętych szczególną kategorią danych
Kara administracyjna za nieskorzystanie z prawa do sprzeciwu i niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracownika
Kara administracyjna za niepotrzebne żądanie kopii dokumentu tożsamości
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (60)
Trendy w ochronie danych osobowych na 2021 rok
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (46)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (45)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (44)
Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa
Inspektor ochrony danych w sektorze oświaty
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (43)
Naruszenie ochrony danych osobowych kandydatów na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Naruszenia ochrony danych osobowych w McDonald’s Polska oraz w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach
Kara za udostępnianie bez podstawy prawnej danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – nowe unijne przepisy

Zastanawiasz się, co zmieni rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych? Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych regulacji prawnych już dzisiaj? Dzięki zamieszczonym w serwisie informacjom i artykułom specjalistów dowiesz się, jakie zmiany są planowane przez UE i jak się na nie należy przygotować. Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku i, co warto podkreślić, trzeba stosować się do niego tak, jakby była to polska ustawa regulacja prawna tj. bezpośrednio.

Informacje na temat nowego rozporządzenia o ochronie danych

Na chwilę obecną wciąż jeszcze obowiązuje Dyrektywa 95/46/WE. W maju 2018 roku zostanie ona zastąpiona rozporządzeniem UE, regulującym najważniejsze kwestie dotyczące dynamicznie zmieniającej się dziedziny, jaką jest ochrona danych osobowych. Nowe zmiany wprowadzono m.in. na skutek rozwoju technologii informatycznych. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ma ułatwić stosowanie prawa przez podmioty o międzynarodowym zasięgu. Wdrożone przepisy będą mieć zastosowanie do wszystkich biznesowych organizacji przetwarzających dane osobowe, w tym wpłyną na podmioty prowadzące analizę Big Data.