Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Duński organ ochrony danych (Datatilsynet) publikuje wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w lokalnych archiwach
Rzecznik Ochrony Danych Osobowych Cypru wydaje oświadczenie w sprawie publikacji zdjęć przez policję
Uprawnienia Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przetwarzaniem danych podczas pandemii koronawirusa
Przewodnik po RODO dla administracji
Wrażliwe dane osobowe w protokole kontroli publikowanym w BIP
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne
Tajny czy jawny charakter sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w świetle prawa do informacji publicznej