Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Globalne działania na rzecz ochrony danych i walki z koronawirusem
Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Udostępnienie danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Dostęp do całego rejestru wyborców gminy
Udostępnienie danych osobowych przewodniczącego i radnych zawartych w korespondencji e-mail
Udostępnianie wyników rekrutacji na studia na podstawie dostępu do informacji publicznej
Podstawy do podania informacji o powiązaniach osobistych sędziego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Data urodzenia sędziów jako informacja publiczna
Wrażliwe dane osobowe w protokole kontroli publikowanym w BIP
Udostępnianie danych osobowych przez szpital