Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Kserowanie dowodów osobistych klientów banku
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Processor czy podmiot przetwarzający
Nadanie upoważnienia osobie doręczającej korespondencję
Obszar przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału z dnia 6 listopada 2003 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 maja 2011 r.