Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Bułgarska Komisja Ochrony Danych Osobowych (CPDP) wydała wytyczne w sprawie korzystania z cyfrowych dzwonków do drzwi i wizjerów
Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Kserowanie dowodów osobistych klientów banku
Processor czy podmiot przetwarzający
Nadanie upoważnienia osobie doręczającej korespondencję
Obszar przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. (Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.