Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 czerwca 2022 r.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2019 r. (Urząd Celno-Skarbowy w W.)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 lutego 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 stycznia 2014 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2014 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 września 2014 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 maja 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 7 czerwca 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 2 lutego 2012 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 1 czerwca 2011 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 27 listopada 2008r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.