Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób zatrudnianych w oparciu o przepisy prawa pracy
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 17 czerwca 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 1999 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 marca 2007 r.