Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Oświadczenie i obowiązek informacyjny dotyczące przetwarzania wizerunku pracownika na potrzeby wydania przepustki
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób zatrudnianych w oparciu o przepisy prawa pracy
Klauzula informacyjna w dokumentach przygotowywanych w przypadku wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o przepisy prawa pracy
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2019 r. (Urząd Celno-Skarbowy w W.)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 17 czerwca 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 1999 r.