Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności
Udostępnianie przez sąd w postępowaniu cywilnym danych osobowych osobom trzecim
Zawarcie danych osobowych w dokumentach stanowiących informację publiczną w BIP
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Udostępnianie oświadczeń majątkowych na stronie internetowej urzędu gminy
Udostępnienie miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej danych osobowych przez dyrektora izby wytrzeźwień
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 października 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 maja 2011 r.