Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Globalne działania na rzecz ochrony danych i walki z koronawirusem
Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Udostępnianie przez sąd w postępowaniu cywilnym danych osobowych osobom trzecim
Zawarcie danych osobowych w dokumentach stanowiących informację publiczną w BIP
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 1 lipca 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 roku
Decyzja Prezesa UODO z dnia 25.04.2019 r. stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę (Dolnośląski Związek Piłki Nożnej)