Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Którym podmiotom pracodawcy mogą udostępniać dane osobowe swoich pracowników?
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
Opinia w przedmiocie możliwości udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej w związku z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu członkom spółdzielni
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Udostępnianie przez sąd w postępowaniu cywilnym danych osobowych osobom trzecim
Zawarcie danych osobowych w dokumentach stanowiących informację publiczną w BIP
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 roku
Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r.