Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Przetwarzania danych podczas pandemii koronawirusa. Oświadczenie Przewodniczącej EROD
Globalne działania na rzecz ochrony danych i walki z koronawirusem
Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa
Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia
Przewodnik po RODO w służbie zdrowia
Podmioty lecznicze i sklepy w planie kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2017 rok
Konsekwencje przyjęcia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dla podmiotów leczniczych
Opinia na temat udostępniania przez podmiot leczniczy informacji o obecności pacjentów na przymusowym leczeniu kuratorom sądowym
Zalegalizowane powierzanie przetwarzania danych osobowych przez podmioty medyczne
Udostępnianie danych podmiotom leczniczym w związku ze świadczeniem opieki zdrowotnej medycyny pracy
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Zabezpieczanie dokumentacji a ochrona danych medycznych
Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych
Co w podmiotach leczniczych zmieniła nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych obowiązująca od 1 stycznia 2015 r.?
Podstawa prawna przetwarzania danych osób biorących udział w badaniu klinicznym
Błędy w zakresie ochrony danych osobowych popełniane w szpitalu – przykładowy katalog
Udostępnianie danych osobowych przez szpital
Jak długo należy archiwizować dokumentację szpitala?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29