Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

UODO przypomina swoje stanowisko w sprawie kopiowania przez instytucje finansowe dowodów osobistych
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Prezes UODO reaguje na nielegalny handel danymi klientów banków
Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2020
Kopiowanie dowodów osobistych przez banki
Powierzenia przetwarzania danych przez spółkę
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Dane adekwatne do realizacji celu w postaci gromadzenia przez bank informacji o przyczynie rozwiązania umowy z nierzetelnymi klientami
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lipca 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.