Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Język komunikacji w sprawie ochrony danych w zagranicznej firmie mającej oddziały w Polsce
Rekomendacje dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Umowy z firmami należącymi do Safe Harbour
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem - Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę - WEBINAR - 5 marca 2021 r.
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Uznanie państwa trzeciego za spełniające wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące w Unii Europejskiej