Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rekomendacje dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Umowy z firmami należącymi do Safe Harbour
Wiążące reguły korporacyjne, a polityki ochrony danych w korporacji
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Uznanie państwa trzeciego za spełniające wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące w Unii Europejskiej