Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Język komunikacji w sprawie ochrony danych w zagranicznej firmie mającej oddziały w Polsce
Rekomendacje dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Umowy z firmami należącymi do Safe Harbour
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem oraz materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak zadbać o zgodność z RODO? - WEBINAR - 14 maja 2021 r.
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Uznanie państwa trzeciego za spełniające wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujące w Unii Europejskiej