Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Przykłady naruszeń ustawy o ochronie danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
Zamawiający jako administrator danych osobowych
Ograniczenia jakim podlega zakres informacji dotyczący ofert w BIP
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 stycznia 2015 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2012 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2008 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2014 r.