Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje organów nadzorczych UE

Garante nakłada na Alpha Exploration grzywnę w wysokości 2 mln euro za wielokrotne naruszenia RODO w odniesieniu do Clubhouse
Garante ukarał Codess Sociale grzywną w wysokości 10.000 EURO za brak odpowiedzi na prośbę o usunięcie danych
Garante nakłada na Vodafone grzywnę w wysokości 500 000 euro za bezprawne wykorzystanie danych osobowych w kampaniach promocyjnych
Portugalia chroni dane osobowe uchodźców i nakłada karę na gminę
Raiffeisen Bank ukarany w Rumunii grzywną w wysokości 28.000 EURO
Rozrywka niezgodna z RODO. Discord.com ukarany grzywną w wysokości 800.000 EURO przez CNIL
Włoski organ ochrony danych wszczął dochodzenie w sprawie systemów rozpoznawania twarzy
Hiszpański organ ochrony danych (AEPD) nakłada na CaixaBank grzywnę w wysokości 25 000 euro za naruszenie art. 16 RODO (brak sprostowania danych)
AEPD nakłada karę na Techpump Solutions w wysokości 525 000 EURO za naruszenie przetwarzania danych
Hiszpański Organ Ochrony Danych AEPD nakłada na Vodafone grzywnę w wysokości 70 000 euro za naruszenie bezpieczeństwa danych
Włoski organ ochrony danych (Garante) nakłada grzywnę na Servizio Idrico Integrato w wysokości 15 000 euro za błędy w zabezpieczeniach
Hiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Vodafone España grzywnę w wysokości 9 600 euro za niezgodne z prawem rozmowy marketingowe
Włoski organ ochrony danych (Garante) nakłada grzywnę na BPER Banca za niespełnienie żądania usunięcia danych osoby, której dane dotyczą
Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji na Węgrzech (NAIH) nałożył na bank karę w wysokości 30 mln HUF za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych
Hellenic Data Protection Authority nakłada 20 milionów EURO na amerykańską firmę Clearview AI
Włoski organ ochrony danych (GPDP) nałożył karę w wysokości 100 000 EURO na region Lacjum
Komisja Ochrony Danych (DCP) w Irlandii przedłożyła projekt decyzji w sprawie Facebooka
Kara 525 000 euro w związku z konfliktem interesów inspektora ochrony danych
INFOGREFFE ukarana karą w wysokości 250 000 euro
Instagram Meta ukarane przez irlandzki organ DPC karą 405 milionów euro za naruszenie RODO