Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

UE: telekomy łączą siły we wspólnym przedsięwzięciu oferującym rozwiązanie do identyfikacji oparte na prywatności
Garante nakłada na Vodafone grzywnę w wysokości 500 000 euro za bezprawne wykorzystanie danych osobowych w kampaniach promocyjnych
Czy statystyczne wartości prawdopodobieństwa wykorzystywane do indywidualizowania reklam mogą stanowić dane szczególnie chronione?
Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii (ICO) wydaje wytyczne dotyczące marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem poczty elektronicznej
Pojawiają się już rozwiązania przygotowujące na rzeczywistość bez cookie
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Odpowiedzialność karna pracownika za przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 09 marca 2020 r. (Vis Consulting)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.