Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

VIDEO - RODO w online marketingu - zapis webinaru z dnia 3 marca 2021 r. wraz z materiałami
Wysyłanie kart świątecznych
UKE: Marketing telefoniczny a uzasadniony interes administratora
Komunikat PUODO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
Kontrole przestrzegania RODO w roku 2019
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Odpowiedzialność karna pracownika za przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 09 marca 2020 r. (Vis Consulting)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r.