Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Polityka cookies

Polityka cookies serwisu internetowego odoserwis.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Szanując prywatność użytkowników serwisu internetowego odoserwis.pl, zwanego dalej Serwisem, oraz realizując wymogi określone w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, JDS Consulting sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelniczej 9, 04-212 Warszawa, zwana dalej Operatorem, przedstawia „Politykę cookies serwisu internetowego odoserwis.pl”, zwaną dalej Dokumentem.

2. Dokument opisuje zasady przechowywania informacji w urządzeniach końcowych użytkowników  (tzw. cookies) i uzyskiwania dostępu do tych informacji, zwanych plikami cookies.

3. Operator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.

 

II. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniach końcowych użytkowników

 

1. Operator korzysta z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych i w celu analizy zachowań użytkowników Serwisu, a także utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu).

2. Pliki cookies są przesyłane automatycznie w ramach ustawień przeglądarki internetowej, używanej przez użytkownika. Obejmują informacje, takie jak: typ i ustawienia przeglądarki, data i godzina wizyty w Serwisie, nazwa dostawcy Internetu, publiczny numer IP, adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu.

3. W ramach wykorzystywania plików cookies Operator nie ma możliwości ustalenia tożsamości użytkowników Serwisu, a tym samym nie przetwarza ich danych osobowych.

4. Przechowywanie informacji i uzyskiwanie do nich dostępu nie będzie skutkować zmianą konfiguracji w urządzeniu  końcowym użytkownika, jak również nie będzie powodować zmian w zainstalowanym przez użytkowników na tym urządzeniu oprogramowaniu.

5. Serwis  wykorzystuje zarówno sesyjne pliki cookies (pliki, które istnieją  tylko w czasie trwania sesji) i stale pliki cookies (pliki, które istnieją także po zakończeniu sesji przeglądarki).

 

III. Zgoda  na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniach końcowych użytkowników

 

1. Przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych użytkownika wymaga jego zgody.

2. Zgodę, o której mowa powyżej, użytkownik może wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

3. Wyłączenie zapisu plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce może utrudnić korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.

4. Wyłączenie zapisu plików cookies jest możliwe poprzez wykonanie określonych czynności, uzależnionych od rodzaju przeglądarki, przykładowo:

a) Przeglądarka Mozilla Firefox - w menu narzędzia należy wybrać zakładkę  „opcje”, a następnie panel „prywatność” i rozwinąć element „będzie używał ustawień historii Użytkownika”, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security.

b) Przeglądarka Microsoft Internet Explorer - w menu „narzędzia” należy wybrać zakładkę „opcje internetowe”, następnie zaznaczyć kartę „prywatność” i w obszarze „ustawienia” przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies zamieszczono pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

c) Przeglądarka Google Chrome - w menu głównym należy kliknąć na ikonę „Chrome”, wybrać zakładkę „ustawienia”, a następnie zakładkę „pokaż ustawienia zaawansowane”. W kolejnym kroku Użytkownik powinien zaznaczyć w sekcji „prywatność” kartę „ustawienia treści” oraz element „zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416.

d) Przeglądarka Opera - w lewym górnym rogu menu należy zaznaczyć pole ,,ustawienia’’, a następnie ,,historia przeglądania’’, gdzie będzie figurował przycisk ,,zarządzaj ciasteczkami’’, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/.

e) Przeglądarka Apple Safari - w menu należy wybrać pole ,,Preferencje’’, a następnie zakładkę ,,Prywatność’’, w której zamieszczone będą liczne opcje dotyczące plików cookies, szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/.

f) Urządzenia mobilne - sposób zarządzania plikami cookies w urządzeniach mobilnych zależy od modelu wykorzystywanego urządzenia mobilnego, wobec czego sugerowane jest zapoznawanie się przez Użytkowników z politykami prywatności zamieszczonymi na stronach internetowych producenta posiadanego urządzenia mobilnego.

5. Istnieje również możliwość wyłączenia zarówno zapisów danych generowanych przez pliki cookies, jak i również przetwarzania tych danych przez Google. Powyższe jest możliwe poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6. Użytkownik poprzez modyfikację ustawień przeglądarki ma możliwość wymuszenia informowania go o każdej próbie zapisania pliku cookie przez Serwis, a także ma możliwość usunięcia dotychczas zapisanych plików cookies.

7. Serwis wykorzystuje pliki cookies oferowane przez firmę Google Inc., dalej zwaną „Google” informacje o korzystaniu z Serwisu mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

8. Operator w ramach wykorzystania funkcjonalności Google Analytics skorzystał z opcji anonimizacji numeru IP Użytkowników, wobec czego tylko w szczególnych przypadkach anonimizacja pełnego numeru IP Użytkownika będzie następować po jego transferze do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

9. Google będzie wykorzystywał ww. informacje wyłącznie w celu oceny częstotliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z działalnością Serwisu.

10. Przekazany przez przeglądarkę Użytkownika adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Szczegółowe informacje o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

11. W świetle postanowień Dokumentu brak modyfikacji ustawień w przeglądarce, odnoszących się do plików cookies poczytuje się, że aktualne ustawienia przeglądarki odnoszące się do plików cookies stanowią odpowiednio brak zgody lub zgodę Użytkownika (w zależności od ustawień), w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy, na przechowywanie przez Operatora informacji w urządzeniach końcowych Użytkownika i uzyskiwanie do nich dostępu.

 

IV. Odnośniki

 

1. Serwis zawiera odnośniki do stron www, należących do innych operatorów.

2. Operator nie posiada kompetencji do ingerowania w zasady zachowania prywatności stosowane u innych operatorów.

3. W przypadku korzystania z odnośników sugerujemy Użytkownikom zapoznanie się z politykami prywatności ustanowionymi u ww. operatorów.

 

V. Przepisy końcowe

 

1. W przypadku modyfikacji informacji zawartych w Dokumencie Użytkownik zostanie niezwłocznie o nich powiadomiony przy pierwszym korzystaniu z Serwisu, licząc od momentu wprowadzenia nowych informacji, w celu umożliwienia mu swobodnego wyrażenia bądź niewyrażenia zgody,o której mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Dokumencie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z odoserwis.pl z dnia 19 listopada 2015 roku, opublikowanego w Serwisie.