Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Czy pracodawca może udostępnić dane pracowników związkowi zawodowemu?
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Czy mała firma powinna chronić dane osobowe?
Jak prowadzić rekrutacje kandydatów online nie naruszając RODO?
Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Powierzenia przetwarzania danych przez spółkę
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2017 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 września 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.