Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Garante nakłada na Vodafone grzywnę w wysokości 500 000 euro za bezprawne wykorzystanie danych osobowych w kampaniach promocyjnych
Prezes UODO nałożył na P4 Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 250 000 złotych
Czy statystyczne wartości prawdopodobieństwa wykorzystywane do indywidualizowania reklam mogą stanowić dane szczególnie chronione?
Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii (ICO) wydaje wytyczne dotyczące marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem poczty elektronicznej
Pojawiają się już rozwiązania przygotowujące na rzeczywistość bez cookie
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 09 marca 2020 r. (Vis Consulting)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.