Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

VIDEO - Jak prawidłowo prowadzić działania marketingowe i nie narazić się na konsekwencje niezgodności z RODO? - zapis webinaru z dnia 27 stycznia 2022 roku
Łączenie zgód na marketing własny i innych podmiotów niezgodne z prawem
VIDEO - RODO w online marketingu - zapis webinaru z dnia 3 marca 2021 r. wraz z materiałami
VIDEO - RODO w działaniach sprzedażowych - zapis webinaru z dnia 19 marca 2021 wraz z materiałami szkoleniowymi
RODO w działaniach sprzedażowych - WEBINAR 19 marca 2021
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Kiedy potrzebna zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie jego danych?
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych z dnia 09 marca 2020 r. (Vis Consulting)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.