Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania danych osób biorących udział w badaniu klinicznym
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Analiza przez inspektorów GIODO zapisów w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w umowie dotyczącej badania klinicznego
Podmiot odpowiedzialny za przechowywanie danych osobowych zawartych w liście uczestników badania klinicznego
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.