Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)
Decyzja Prezesa UODO z dnia 25.04.2019 r. stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę (Dolnośląski Związek Piłki Nożnej)
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 sierpnia 2014 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 września 2014 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 listopada 2014 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 października 2013 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2009 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2008 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2003 r.