Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Wykorzystywanie wizerunku pracownika w celu umieszczenia go na przepustce
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Legalność przetwarzania danych osobowych kandydatów
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Weryfikacja poziomu spełnienia wymogów z zakresu ochrony danych osobowych w procesach rekrutacji
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Udostępnianie pracownikom informacji o przyczynach zwolnienia z pracy ich przełożonego