Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Jak prowadzić rekrutacje kandydatów online nie naruszając RODO?
Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Wykorzystywanie wizerunku pracownika w celu umieszczenia go na przepustce
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Legalność przetwarzania danych osobowych kandydatów
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem i materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej - Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Udostępnianie pracownikom informacji o przyczynach zwolnienia z pracy ich przełożonego