Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

TikTok pozwany o 1,12 mld euro w Portugalii
Prawa i normy dotyczące biometrii (ISO 24745:2022)
YouTube oskarżony o zbieranie danych brytyjskich dzieci
Bułgarska Komisja Ochrony Danych Osobowych (CPDP) wydała wytyczne w sprawie korzystania z cyfrowych dzwonków do drzwi i wizjerów
Belgijski sąd gospodarczy kieruje wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego do TSUE w sprawie IAB TCF
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Naruszenia przez szpital przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Wyrok TSUE z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. (Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.