Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
Processor czy podmiot przetwarzający
Naruszenia przez szpital przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. (Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.