Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Belgijski sąd gospodarczy kieruje wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego do TSUE w sprawie IAB TCF
Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Kto jest administratorem a kto procesorem w procesie przetwarzania danych
Administrator danych i przetwarzający w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Naruszenia przez szpital przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2015 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006 r.