Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór kwestionariusza oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Czy złośliwe działanie pracownika powoduje odpowiedzialność administratora lub procesora z tytułu braku zgodności z RODO?
Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Powierzenie przetwarzania danych wyspecjalizowanej firmie
Powierzenie prowadzenia e-dziennika zewnętrznemu podmiotowi informatycznemu na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10 października 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.