Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
Zalegalizowane powierzanie przetwarzania danych osobowych przez podmioty medyczne
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Powierzenie przetwarzania danych wyspecjalizowanej firmie
Powierzenie prowadzenia e-dziennika zewnętrznemu podmiotowi informatycznemu na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10 października 2012 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.