Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Rekomendacje dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
Język komunikacji w sprawie ochrony danych w zagranicznej firmie mającej oddziały w Polsce
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Umowy z firmami należącymi do Safe Harbour
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem - Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę - WEBINAR - 5 marca 2021 r.
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Udostępnianie danych osobowych pomiędzy dealerem a importerem
Prowadzenie działań marketingowych centralnie przez importera i lokalnie przez dealera