Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracownika ochrony
Zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych zebranych na potrzeby oceny ryzyka w działalności leasingowej
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną