Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Przetwarzanie danych przestrzennych pracowników – prawa i obowiązki pracodawcy
Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Zakres i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych przez gminy
Obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wynajmującego
Klauzula informacyjna w umowach zawieranych z klientami zarówno instytucjonalnymi (dane osób reprezentujących podmiot) jak i indywidualnymi
Klauzula informacyjna w formularzach kontaktowych/ rejestrach/ ewidencjach z danymi „wizytówkowymi” (służbowymi)
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę
Klauzula informacyjna w związku ze zgłoszeniem pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Klauzula informacyjna w oświadczeniu o przekroczeniu limitu składek
Klauzula informacyjna w oświadczeniu dla celów ulgowego obliczania podatku dochodowego
Klauzula informacyjna w oświadczeniu o dodatku kilometrowym
Klauzula informacyjna dla pacjentów w związku z korzystaniem z usług szpitala
Klauzula informacyjna dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej
Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z informowaniem o stanie zdrowia pacjenta
Klauzula informacyjna w przypadku otrzymywania korespondencji
Klauzula informacyjna w zakresie udzielenia pełnomocnictwa
Klauzula informacyjna w związku z umowami, których przedmiotem jest udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych zawieranych z lekarzami, ratownikami medycznymi, technikami RTG
Klauzula informacyjna w związku z umowami zawieranymi z kontrahentami i najemcami
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w fakturze VAT