Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

TikTok pozwany o 1,12 mld euro w Portugalii
Prawa i normy dotyczące biometrii (ISO 24745:2022)
YouTube oskarżony o zbieranie danych brytyjskich dzieci
Bułgarska Komisja Ochrony Danych Osobowych (CPDP) wydała wytyczne w sprawie korzystania z cyfrowych dzwonków do drzwi i wizjerów
Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Kserowanie dowodów osobistych klientów banku
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawnie uzasadnione interesy administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Pojęcie konieczności i proporcjonalności oraz ochrony danych w sektorze egzekwowania prawa – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Administrator danych i przetwarzający w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29