Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Kserowanie dowodów osobistych klientów banku
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawnie uzasadnione interesy administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Pojęcie konieczności i proporcjonalności oraz ochrony danych w sektorze egzekwowania prawa – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Administrator danych i przetwarzający w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29