Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (8)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (7)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (6)
Czym jest ocena skutków dla ochrony danych osobowych
Podobieństwa i różnice w metodologiach przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych DPIA
Jak wykreślić zbiór z rejestru GIODO w 5 krokach
Rejestracja zbioru danych przez GIODO
Zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestru GIODO
Powierzenie przetwarzania danych wyspecjalizowanej firmie
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2006
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r.