Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (76)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (75)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (74)
Kara administracyjna za niepotrzebne żądanie kopii dokumentu tożsamości
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (73)
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r. II SA/Wa 2826/19