Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (63)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (62)
Zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi to sfera obowiązków pracowników czy administratora na podstawie decyzji UODO
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (61)
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Decyzja PUODO z dnia 1 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii