Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (59)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (58)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (57)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (56)
Przegląd prasy w temacie ochrony danych osobowych (55)
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Decyzja PUODO z dnia 3 grudnia 2020 r. (Virgin Mobile Polska)
Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary finansowej na Bisnode (SENTENCJA)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 października 2019 r. (ClickQuickNow Sp. z o.o.)