Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ochrona wizerunków dzieci w Internecie – Poradnik UODO
Europejski Inspektor Ochrony Danych i Hiszpańska Agencja Ochrony Danych analizują wyzwania związane z ochroną danych przy przetwarzaniu neurodanych
Rozmowa z Dianą Starodąb kryptologiem NASK o bezpieczeństwie danych w erze kryptografii kwantowej
Podsumowanie konferencji Perspektywy Women in Tech Summit 2024 i wywiad na temat bezpieczeństwa danych w erze kwantowej z ekspertką NASK
Ustawa o ochronie sygnalistów zaakceptowana przez Sejm
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 listopada 2022 r.
Wyrok TSUE z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21