Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Grecja: Nowy projekt ustawy o ochronie komunikacji i prywatności
Rada UE zatwierdziła dyrektywę NIS2
Kodeks postępowania dla podmiotów przetwarzających dane przyjęty w Badenii-Wirtemberii
Nie wystarczy samo przygotowanie dokumentacji, konieczne jest jej wdrożenie
Wielka Brytania zamierza zastąpić RODO?
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 listopada 2022 r.
Wyrok TSUE z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21