Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Prowadzenie monitoringu poczty pracowników
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Wysyłanie kart świątecznych
Upoważnienie to dokument nadający uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
UKE: Marketing telefoniczny a uzasadniony interes administratora
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary finansowej na Bisnode (SENTENCJA)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 października 2019 r. (ClickQuickNow Sp. z o.o.)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.