Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Nowe okresy przechowywania akt osobowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
Dopuszczalność przekazywania przez spółdzielnię mieszkaniową numerów ksiąg wieczystych osobom trzecim w świetle przepisów RODO
W jaki sposób zorganizować konkurs zgodnie z RODO
Jak formalnie powołać Inspektora Ochrony Danych i zgłosić go do rejestru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania
Jak wykreślić zbiór z rejestru GIODO w 5 krokach
Rejestracja zbioru danych przez GIODO
Zgłoszenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestru GIODO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2006
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.
Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 grudnia 2004 r.