Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Kara za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych pracowników
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Komunikat PUODO z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
Monitoring wizyjny – wskazówki PUODO
Doszło do naruszenia ochrony danych. Co zrobić?
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.