Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rejestr naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz działań korygujących i zapobiegawczych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór kwestionariusza oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Zakres informacji dotyczącej IOD do opublikowania
Jak wykreślić zbiór z rejestru GIODO w 5 krokach
Rejestracja zbioru danych przez GIODO
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Decyzja PUODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2006
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 października 2016 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.