Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

DPC Irlandii wydaje wytyczne dotyczące ochrony danych w miejscu pracy
Brytyjski organ ochrony danych (ICO) publikuje projekt wytycznych w sprawie monitorowania pracowników
Holenderski sąd zasądził 75 000 euro dla zwolnionego pracownika, który nie zgodził się na pozostawienie włączonej kamery internetowej podczas pracy
Norweski organ ochrony danych (Datatilsynet) opublikował raport na temat monitorowania pracowników
Lista kontrolna do przeprowadzenia samodzielnego audytu zgodności z RODO w działach kadr
Polecenie pracowników według przepisów RODO
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Monitoring poczty elektronicznej przez pracodawcę
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 czerwca 2022 r.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2019 r. (Urząd Celno-Skarbowy w W.)
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 sierpnia 2008 r.

Ochrona danych osobowych pracownika – zasady i warunki

Pracodawcy, jako administratorzy danych, muszą dołożyć wszelkich starań, aby informacje o ich pracownikach były należycie chronione. Pracodawcy dysponują ogromną ilością danych o swoich pracownikach takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania czy do korespondencji, data urodzenia, numery dokumentów tożsamości, wykształcenie, dane o rodzinie, stanie cywilnym, zarobkach, chorobach i wypadkach zawodowych itp. Dla wielu przedsiębiorstw i instytucji tego typu wiadomości stanowią prawdziwą kopalnię wiedzy, dlatego odpowiednia ochrona danych osobowych pracownika ma tak istotne znaczenie. Prowadzenie i przechowywanie w warunkach niegrożących zniszczeniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Kwestie dotyczące ich ochrony reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych pracownika

W związku ze sporządzaniem dokumentacji i gromadzeniem danych, pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych pracownika polega m.in. na:

  • udzieleniu pracownikowi na jego wniosek informacji przetwarzania na temat dotyczących go danych osobowych,

  • zabezpieczeniu danych kandydatów do pracy i pracowników przed ujawnieniem lub udostępnieniem nieupoważnionym osobom, zniszczeniem, zabraniem, utratą, uszkodzeniem ,

  • wydawaniu upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników działów kadr i innych osób mających dostęp do danych osobowych pracowników

  • prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.