Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

ICCL prosi Tesco o zaprzestanie niepotrzebnego przetwarzania danych
Przegląd decyzji zagranicznych organów nadzorczych w sprawie ochrony danych osobowych i stosowania RODO w państwach Unii Europejskiej
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
UKE: Marketing telefoniczny a uzasadniony interes administratora
Forma przesyłania korespondencji zawierającej dane osobowe dla celów dowodowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
W jaki sposób zorganizować konkurs zgodnie z RODO
Prawnie usprawiedliwiony cel a prawnie uzasadnione interesy w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Test na zgodność zgody z Rozporządzeniem GDPR
Zgoda na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych GDPR - poradnik ICO
Kserowanie dowodów osobistych to dość powszechna praktyka, ale czy zgodna z prawem?
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Legalność przetwarzania danych osobowych kandydatów
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF
Dane osobowe wynikające z wyroku rozwodowego
Podstawy prawne ujawnienia danych dłużnika na stronie internetowej przy sprzedaży wierzytelności