Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Ochrona wizerunków dzieci w Internecie – Poradnik UODO
Wytyczne dotyczące web scrapingu w kontekście ochrony danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych w świetle ostatniego orzeczenia WSA w sprawie Pionier
Subway ukarany za nielegalny monitoring
Austria: NOYB celuje w Meta. Składa skargę, twierdząc, że trudności w wycofaniu zgody naruszają RODO
ICCL prosi Tesco o zaprzestanie niepotrzebnego przetwarzania danych
Przegląd decyzji zagranicznych organów nadzorczych w sprawie ochrony danych osobowych i stosowania RODO w państwach Unii Europejskiej
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
UKE: Marketing telefoniczny a uzasadniony interes administratora
Forma przesyłania korespondencji zawierającej dane osobowe dla celów dowodowych
Prezes UODO już przeprowadza kontrole stosowania RODO
W jaki sposób zorganizować konkurs zgodnie z RODO
Prawnie usprawiedliwiony cel a prawnie uzasadnione interesy w RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Test na zgodność zgody z Rozporządzeniem GDPR
Zgoda na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych GDPR - poradnik ICO
Kserowanie dowodów osobistych to dość powszechna praktyka, ale czy zgodna z prawem?
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Legalność przetwarzania danych osobowych kandydatów