Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (EIOD)

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych jest organem, który został powołany na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

 

Parlament Europejski i Rada powołuje Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (a także jego zastępcę) na okres pięciu lat, na podstawie listy ustalonej przez Komisję.

 

Do podstawowych zadań EIOD należą działania zmierzające do tego, by zagwarantować, że instytucje i organy europejskie będą respektowały prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

 

EIOD działa także w zakresie doradztwa – przeglądu opinii, dokumentów bazowych i roboczych, doradztwo w sprawie wniosków legislacyjnych mających wpływ na ochronę danych osobowych.

 

W kompetencjach EIOD leży również współpraca z różnymi instytucjami związanymi z ochroną danych osobowych, z europejskimi krajowymi organami ochrony danych, a także z innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej.

 

Aktualnie funkcję EIOD pełni Giovanni Buttarelli, zaś jego zastępcą jest Wojciech Wiewiórowski.

 

Informacje dotyczące działań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych można znaleźć na stronie https://secure.edps.europa.eu.