Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Publikacja danych uczestników konkursu
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Prowadzenie ewidencji wejść i wyjść przez firmę ochroniarską świadczącą usługi na podstawie zlecenia
Udostępnianie pracownikom informacji o przyczynach zwolnienia z pracy ich przełożonego
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne