Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Niemiecka Konferencja Ochrony Danych (DSK) wydaje decyzję o ryzyku dostępu krajów trzecich do danych osobowych firm z UE/EOG
Kodeks postępowania dla podmiotów przetwarzających dane przyjęty w Badenii-Wirtemberii
UODO nakłada karę na Sułkowicki Ośrodek Kultury za brak zawarcia na piśmie umowy powierzenia przetwarzania danych
Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie to dokument nadający uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Czy złośliwe działanie pracownika powoduje odpowiedzialność administratora lub procesora z tytułu braku zgodności z RODO?
Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
Zalegalizowane powierzanie przetwarzania danych osobowych przez podmioty medyczne
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Powierzenie danych osobowych przez bank firmie pośredniczącej
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Obowiązek umownego powierzenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do numeru rejestracyjnego pojazdu
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawa do przekazania przez spółdzielnię mieszkaniową danych osobowych lokatora firmie hydraulicznej w związku z wykonaniem prac remontowych