Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Wzór kwestionariusza oceny bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Czy złośliwe działanie pracownika powoduje odpowiedzialność administratora lub procesora z tytułu braku zgodności z RODO?
Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Obowiązki podmiotu przetwarzającego processora w RODO
Zalegalizowane powierzanie przetwarzania danych osobowych przez podmioty medyczne
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Powierzenie danych osobowych przez bank firmie pośredniczącej
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Obowiązek umownego powierzenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do numeru rejestracyjnego pojazdu
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawa do przekazania przez spółdzielnię mieszkaniową danych osobowych lokatora firmie hydraulicznej w związku z wykonaniem prac remontowych