Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem i materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej - Przegląd kar nałożych przez UODO w 2020 i 2021 r. i płynące z nich wnioski dla administratorów. Na co Inspektorzy Ochrony Danych powinni zwrócić uwagę
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Udostępnianie pracownikom informacji o przyczynach zwolnienia z pracy ich przełożonego